Csődmenedzselés, válságkezelés

Válságos pénzügyi helyzetben lévő vállalkozások esetében az átmeneti pénzügyi védelem megteremtése érdekében feldolgozzuk a tartozásokra és hitelezőkre vonatkozó adatokat, információkat; javaslatot teszünk az adósságállomány befagyasztásának formájára; vállaljuk a hitelezőkkel való egyeztetést, a megromlott szállítói és vevői kapcsolatok helyreállításában való közreműködést.
Vállaljuk a tulajdonosok, igazgatóságok tájékoztatását a vállalkozás pénzügyi helyzetéről, a lehetséges alternatívákról.
A válságos pénzügyi helyzetben lévő cégeknél elkészítjük fizetőképesség helyreállításához, a tartós pénzügyi stabilizációhoz szükséges pénzügyi átalakításra és erőforrás igénybevételére vonatkozó tervet.
Csődeljárás, mint pénzügyi védelem alkalmazása esetén társaságunk elkészíti a csődeljárás kezdeményezéséhez szükséges okiratokat, megszervezi a fizetési haladék megszerzéséhez szükséges hitelezői értekezletet, elkészíti a hitelezőkkel kötendő egyezségi javaslatot, valamint fizetőképesség helyreállítási programot.
Top