Feladatunk

Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft. tevékenységének fő célja, hogy a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások számára olyan tanácsadást nyújtson, melynek segítségével a legtöbb munkahely megtartható, a hitelezők érdeke a legkevésbé sérül, és van esély a vállalkozás egészének, vagy egy részének tovább működtetésére. Tevékenysége során betartja a fizetésképtelenséget szabályozó törvényi rendelkezéseket, figyelembe veszi a FOE Etikai Szabályzatának ajánlásait.

Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft., mint a Pénzügyminisztérium által a Felszámolói Névjegyzékben nyilvántartott felszámoló szervezet elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy a megyei bíróságok ellátott vagyonfelügyelői és felszámolói feladatok ellátása során bizonyítsa.

  • kompetenciáját, hozzáértését, szakértelmét és tapasztalatát a fizetésképtelenségi eljárásokban;
  • a csődjog és a kapcsoló jogszabályok magas szintű ismeretét;
  • szorgalmát, lelkiismeretességét, precizitását;
  • függetlenségét és parttalanságát az érintett felek vonatkozásában;
  • kockázat vállalási képességét és hitelezők érdekeit szolgáló, költségtakarékos felszámolási adminisztrációját;
  • a felszámolási vagyon visszaszerzésére, megtartására, hatékony működtetésére és értékesítésére vonatkozó képességét.

Ennek érdekében a Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft. magasan képzett, jogi, közgazdász, könyvvizsgálói diplomával rendelkező szakemberekkel látja el tanácsadói, vagyonfelügyelői, valamint felszámolói feladatait. Ezentúl a társaság fontosnak tartja kollégái folyamatos tanulását, továbbképzését, valamint a fizetésképtelenségi szakma tapasztalatainak, eredményeinek, fejlesztéseinek folyamatos figyelemmel kísérését.

Top