Reorganizáció

A reorganizációs tanácsadás első lépéseként megvizsgáljuk az adott vállalat alkalmasságát a reorganizációra. Ennek keretében egyfajta diagnózist állítunk fel az adott vállalkozás helyzetéről, feltárva a veszteségforrásokat, meghatározva a vállalkozás változásra való képességét. Megvizsgáljuk a vállalkozásnak a pénzügyi kötelezettségek teljesítésén alapuló reorganizációra való képességét. Ennek keretében meghatározzuk a ki nem használt vagyontárgyak körét, megvizsgáljuk a vállalkozás kötelezettségállományát, a likviditási mutatók alakulását, a készletállománnyal kapcsolatos kérdéseket, a reorganizációhoz szükséges pótlólagos forrásigény lehetséges formáit.
Részt veszünk a reorganizációs képesség kihasználását célzó akcióterv elkészítésében. Ennek során a vállalkozás menedzsmentjével közösen meghatározzuk a cégdiagnózisból kiinduló terápia fő vonalát képező stratégiai pontokat, kidolgozzuk a reorganizációhoz szükséges akcióterveket. A tervezést követően közreműködünk a reorganizáció megvalósítási programjának kidolgozásában, javaslatot teszünk a megvalósítási program projektjeire, segítséget nyújtunk azok megszervezésében.
Top