Vagyonfelügyelet, felszámolás

A fővárosi és a megyei bíróságok kirendelése alapján a többször módosított 1991. évi IL. Tv. (Csődtörvény) alapján vagyonfelügyelői feladatok ellátása, melynek során kiemelt fontosságúnak tartjuk a vonatkozó jogszabályok betartását, az adós vagyonának a hitelezők számára való megőrzését, az adós fizetőképességének, működőképességének, s így munkahelyek megőrzésének segítését.
A Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft., mint a Pénzügyminisztérium Felszámolói Névjegyzékében nyilvántartott felszámoló szervezet, az ország egész területén lát el a megyei bíróságok kijelölése alapján felszámolói feladatokat. Ebből adódóan területi és szektorbeli korlátozás nélkül látjuk el a fizetésképtelen vállalatok Csődtörvény szerinti adminisztrációs és érdemi feladatait. Megbízásaink között vannak felszámolás alatt működésben tartott vállalkozások is, valamint olyan esetek is, amelyeknél a felszámolásban kötött egyezség révén megtartható volt a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozás. Társaságunk az elmúlt egy-két évben kiemelkedő eredményeket ért el az adós vagyonából csalárd módon kimentett vagyontárgyak visszaszerzésében.
A Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft. a megbízó megyei bíróságok szakmai elismerése alapján, mint a Felszámolók Országos Egyesületének tagja, a felszámolók etikai kódexének figyelembe vételével látja el felszámolói feladatait.
Top